איך אתה מגדיר את עצמך???

לתמונות נוספות...
שם הקובץ
לרשימת הקבצים המלאה...


 ערב תשעה באב
בערב תשעה באב, מחצות היום אין מטיילים ואין לומדים, אלא בדברים המותרים ללמוד בתשעה באב, כגון: הלכות ט' באב, הלכות אבלות, ומגילת איכה עם המפרשים והמדרשים.


סעודה מפסקת
לפני השקיעה אוכלים סעודה מפסקת ללא בשר וללא יין, וכן תבשיל שנתבשל בו בשר- אסור. ונהגו שלא לאכול גם דגים.
אין לאכול שני תבשילים. ביצה קשה וביצה רכה- נחשבות לשני תבשילים. ירקות כבושים- דינם כמבושלים.
פירות חיים מותר לאכול כמה מינים.
גבינה אינה נחשבת לתבשיל, אלא אם טיגנה או בישלה.
קפה או תה- יש המחשיבים אותם לתבשיל, ומי שיכול- טוב להחמיר ולא לשתותם עם תבשיל נוסף.
נוהגים לאכול את הסעודה מפסקת על הארץ, על גבי שטיח, או דבר אחר המפריד בינו לבין הקרקע.
יש להזהר שלא יאכלו שלשה ביחד- כדי שלא יתחייבו בזימון בברכת המזון. ואפילו אם ישבו שלשה ביחד- יברכו כל אחד לעצמו ללא זימון.
(לפני הסעודה המפסקת ניתן לאכול שני תבשילים ביחד, וכן מותר לאכול שלשה ביחד).

אין אומרים וידוי ונפילת אפים במנחה של ערב תשעה באב מפני שנקרא מועד.
בליל תשעה באב אומרים תיקון חצות כרגיל.

דברים האסורים בתשעה באב:
תענית תשעה באב אסורה בחמישה דברים:
אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה (לסוך בשמן או בקרם-גוף), נעילת הסנדל (איסור בנעילת נעליים או סנדלים מעור) ובקירבה אל אשה.

ראוי להחמיר שלא לעשן בתשעה באב. אך אדם שרגיל מאוד בעישון ויש לו צער גדול במניעתו מעישון, יש להתיר לו לעשן בצינעה בתוך ביתו, אך לא ברבים.

בשחרית נוטל ידיו רק על אצבעותיו, ולאחר הניגוב בעודם לחות מעט- מעבירם על עיניו.
אין להתרחץ אפילו במים צוננים, אך אם התלכלכו ידיו, מותר לרוחצם להעביר הלכלוך.

כהנים נוטלים ידיהם כרגיל.

חולה האוכל בהיתר, נוטל ידיו כרגיל.
נשים המבשלות המדיחות ירקות במים, אף על פי שנוגעות במים- אין לחוש לזה.
לצורך רפואה מותר לסוך הפצעים.

אסור לקרוא בתנ''ך, במשנה, בגמרא, במדרשים וכו', משום שלימוד התורה משמח. אבל קוראים באיוב, בירמיה (הדברים הרעים), ובאיכה, וכן בענייני תשעה באב ובהלכות אבלות.
אין קוראים תהילים בשתעה באב.

החייבים בתענית
הכל חייבים להתענות בתשעה באב.
חולים אפילו שאין בהם סכנה, וזקנים ותשושי כח שהתענית מזיקה להם מותרים באכילה וכן מעוברות ומניקות שיש להן חולי. אך מעוברות ומניקות שיש להן חולשה רבה- יעשו שאלת חכם.
ילדים פטורים מהתענית כל עוד לא נעשו בני מצווה.

אין שאלת שלום בתשעה באב. ואם הקדימו בשלום יענה בשפה רפה ובכובד ראש.

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

המלך פאר (73)
אור רבינו (59)
מדינהזהסרטבורקס (42)
לשם שמיים (44)

לקישורים נוספים...