איך אתה מגדיר את עצמך???

לתמונות נוספות...
שם הקובץ
לרשימת הקבצים המלאה...


בס"ד
              הודיה לבורא עולם!!!!!!!  

מלך מלכי המלכים, הקב"ה, אדון עולם, תודה!!!
תודה שאני עומד/ת כאן לפניך ומודה לך.
וכול מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריך/ה להודות לך.
הרי על הכול אני צריכה להודות לך. כי הכול ממך, הכול נתת לי בחן, בחסד וברחמים.
תודה על כול הדברים בעולם.
תודה על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, הושעת אותי, היצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי, שמרת עליי, עודדת אותי. תודה שאתה תמיד איתי.
תודה שאתה נותן לי כוח לעשות מצוות, כוח לעשות מעשים טובים, כוח להתפלל.
תודה על כול הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד לך תודה.
תודה על כול החסדים שאתה עושה עימי, בכול רגע ורגע.
תודה על כול נשימה ונשימה שאני נושם/ת.
ותודה לך מלך מלכי המלכים, גם על כול הדברים שאין לי, תודה שקשה לי לפעמים, תודה שקצת עצוב לי לפעמים, כי הכול לטובתי, ואפילו אם לא תמיד ראיתי שזה לטובתי, עמוק בלב אני יודע/ת שכול מה שמגיע ממך הוא הדבר הטוב ביותר עבורי, והוא נעשה במיוחד בשבילי, בהשגחה פרטית מדוייקת ומושלמת, כמו שרק מלך מלכי המלכים יכול לעשות.
תודה שלפעמים קשה לי, כי רק כך אני יודע/ת להעריך את הטוב.
רק אחרי שנמצאים בחושך, אפשר להעריך את האור.
תודה על החיים הנפלאים שנתת לי.
תודה על כול דבר הכי קטן שיש לי, כי את הכול אתה נתת לי. ולא אף אחד אחר.
תודה שאתה תמיד שומע את התפילות שלי.
בורא עולם, אני מבקש/ת סליחה ממעמקי לבי, אם היו פעמים שלא הערכתי את מה שנתת לי, ובמקום לומר לך תודה רק התלוננתי.
אני עפר ואפר,
ואתה כול העולם!
אנא, אל תרחק ממני לעולם.

* תפילה זו נכתבה לגידול ופירסום ה` יתברך בכול העולמות.
הוספת תגובה

10 תגובות לכתבה
10. Good info Pharme766 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2014/01/30 07:08
9. Good info Pharmc600 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2014/01/30 07:07
8. Good info Pharme509 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2014/01/24 21:15
7. Good info Pharme322 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2014/01/24 21:15
6. oaiWGeqyPuX Hikmet (משתמש/ת אנונימי/ת) 2013/06/11 15:18
5. Good info Pharmg26 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2013/04/13 08:04
4. Good info Pharmd475 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2013/04/13 08:04
3. Good info Pharme888 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/11/19 11:18
2. Good info Pharmd384 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/04/06 02:26
1. Good info Pharmb544 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/04/06 02:24
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

המלך פאר (73)
אור רבינו (59)
מדינהזהסרטבורקס (42)
לשם שמיים (44)

לקישורים נוספים...