איך אתה מגדיר את עצמך???

לתמונות נוספות...
שם הקובץ
לרשימת הקבצים המלאה...

פסח-היציאה מעבדות לחרות!!!

01.04.2007 (01:49)


בס"ד

חברים ואחים יקרים,

אנו עומדים בפתחו של חג הפסח – חג חירותינו. החג בו אנו נזכרים ומספרים ביציאת מצרים. מאורע אחד, יחיד ומיוחד שלא היה כמוהו מאז בריאת העולם.

בכל שנה מתאספת כל המשפחה לסדר פסח וקוראת בהגדה. כך עושה בכל י"ד בניסן כל משפחה יהודית, בכל קצווי תבל דור אחרי דור אחרי דור.

וכך סיפור מדהים ובלתי נתפס כלל של עם שלם שיוצא מגלות הכי קשה לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף אלא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שיורד כביכול ומוציא את עמו ממצרים, חוצה עבורו את הים, ולבסוף נותן לו את תורת ישראל הקדושה בהר סיני בו 600,000 איש מגיל 20 ומעלה ועוד מיליוני ילדים, נשים זקנים וטף רואים ושומעים במוחש את עצמותו ומהותו של הקב"ה מדבר ונותן את עשרת הדיברות, סיפור זה שהוא עדות ראייה של עם שלם מסופר מאב לבן מאז ועד היום ללא הפסק.

אין אנו מסוגלים לתפוס תהליך זה של יציאה מגלות הכי קשה של עבודת פרך, מחושך כפול ומכופל לתוך גילוי נעלה שלא היה כמוהו מעולם – גילוי של הקב"ה בתוך העולם. אין אנו מסוגלים להשיג בשכלנו המוגבל את גודל המעמד ואת עוצמתו הבלתי רגילה.

אך מיליוני היהודים שהיו עדי ראייה לגילוי נפלא ובלתי נתפס זה, המשיכו וסיפרו לילדיהם, וילדיהם לילדיהם כך דור אחר דור, גם כאשר היה העם מפוזר ומפורד ברחבי העולם ללא קשר בין קהילה לקהילה, גם אז לא ניתק הקשר הישיר למעמד המחבר והמאחד שבעצם הפך אותנו לעם. העם היהודי. ואת סיפור זה של יציאת מצרים אנו נספר גם השנה, כמו בכל שנה ללא הפסק לנצח נצחים.

 

כידוע, תורה היא מלשון הוראה, וסיפור יציאת מצרים הוא לא רק סיפור שהיה פעם ושיש לזוכרו, הוא לא איזה זיכרון קולקטיבי עתיק שאינו קשור אליי, ואין הוא נוגע לחיי הפרטיים של היום. לא כך הוא הדבר.

סיפור יציאת מצרים הוא הוראה נצחית לעבודה פנימית הכי יסודית ובסיסית שעל האדם לעשות כדי להגיע לחירות פנימית אמיתית, זוהי הוראה לדרך היחידה בה ניתן לצאת מעבדות לחירות. כי כמו אז במצרים גם היום אנחנו עבדים.

 

וכמו שברי סחרוף אומר: "כולנו עבדים אפילו... שיש לנו כזה כאילו... פותחים עוד פה גדול ומחכים... למנה הבאה..."

 

כדי להבין את דרך העבודה העצמית שעלינו לעשות כדי לצאת מהשיעבוד הפנימי ולצאת לחופש וחירות אמיתי יש להבין תחילה מהי משמעותה האמיתית והעמוקה של העבדות. כי הרי אדם יכול לחשוב שהוא חופשי ומאושר ובעצם הוא סגור בתוך כלוב של זהב ללא הכרה כלל בעובדת היותו עבד. וכמו בכל תהליך של ריפוי והבראה השלב הראשון הוא – להכיר ולהבין שאני חולה!

 

אז מהי בעצם העבדות? עבד הוא אדם שאינו אדון לעצמו. כלומר, שתמיד יש מישהו (או משהו) שמכריח אותו לעשות דבר מה. עבד הוא אדם תלוי וקשור שכל בחירה במהלך חייו אינה בחירה עצמית שלו אלא החלטה שמוכתבת מלמעלה או ע"י גורם זר שאינו הוא ולכן כל "בחירה" שלו אינה מבטאת את רצונו הפנימי והאמיתי. עבד הוא אדם שאינו יודע כלל מי הוא ומה היא מהותו הפנימית וחי חיים ללא משמעות, עובד ללא דעת, ללא תכלית, אך ורק כדי לעבוד.

 

אז לכאורה, בראייה שטחית עושה רושם כי אנחנו חיים פה בעולם בצורה חופשית לחלוטין. אני אדון לעצמי בלי שאף אחד אומר לי מה לעשות. האם יש מישהו שמכריח אותי האם לעבוד בעבודה כזאת או אחרת? או האם לנהל מערכת יחסים עם אדם כזה או אחר? זוהי בחירה שלי. חופשית לחלוטין.

וכאשר שואלים אותי למה בחרת כך ולא כך? אני יכול לענות בביטחון שבחירתי נובעת מסיבה כזו או אחרת, ובבחירה זו קיימות מעלות כאלה או אחרות, ולפעמים כאשר אין לי שום סיבה הגיונית ושכלית לבחירתי אני תמיד יודע שבסופו של דבר בחרתי כי ככה אני רוצה. זהו רצוני שלי ואף אחד לא יכתיב לי או יכפה עליי את רצונו שלו. כי אם זה אינו רצוני שלי אלא רצון של מישהו אחר אני עבד. אבל אני איני עבד, אני אדם חופשי ומשוחרר – כל עוד אני אדון לעצמי ולרצונותיי.

אכן, אין אנו מרגישים כעבדים ביום יום. והראייה לכך, שאם היה זה כך, והיינו מבינים ומרגישים שאנו לא יותר מעבדים, היינו כבר קמים ועושים מעשה, היינו פורצים את שגרת העבדות ויוצרים לעצמינו חיים חופשיים של שליטה עצמית. וזה שאין אנו מורדים באף אחד, ואנו ממשיכים לחיות את החיים שלנו בצורה "נורמלית" לחלוטין, מוכיחה שאנו בני חורין. או לפחות כך אנו מבינים ומרגישים.

  

אך אם נתבונן היטב וננתח את חיינו לעומקם נראה שלא בדיוק כך הם הדברים. אם נתבונן היטב בסקירה עמוקה ללא פניות נראה שחיינו - חיי עבד הם. והאמת היא שזוהי עובדה פשוטה שרק עצם השאיפה המתמדת שלנו לשחרור מכבלי העבדות, והרצון העז שלנו לפרוץ את גדרי המוגבלות הטבועים בנו, דווקא שאיפה זו מעוורת את עינינו ולא מאפשרת לנו לראות ולדעת כי בעצם כולנו עבדים. הטבע הזה שטמון עמוק מתוכינו – עצם הידיעה שעבדות זה רע, שלהיות לא עצמך זה רע – ההכרה הבלתי מודעת הזאת (או לפעמים כן) אינה מאפשרת לנו להודות בכך שבעצם אנו כל הזמן עבדים נרצעים.

 

אנו חיים בעולם מוגבל, בעל מקום מוגבל וזמן מוגבל, בעל גדרים שונים, שנות חיינו מוגבלים וכך גם חושינו. המציאות אותה אנו מכירים היא בפשטות מוגבלת, אך לא כי היא מוגבלת מצד עצמה, אלא כי היכולת שלנו לתפוס אותה בשלימות היא זאת המוגבלת. מתוך מוגבלות זו שלנו כבני אדם אנו מבינים בוודאות גמורה כי אין ביכולתינו לדעת עד הסוף את האמת על פשרה של המציאות. וכל דבר שנכיר או נתפוס זה רק חלק ולא שלם.

 

מצרים זה מלשון מיצר וגבול, צרות מוחין שאינה מאפשרת לנו להכיר את המציאות כמו שהיא באמת.  אינה מאפשרת לנו להכיר באמת האלוקית הבלתי מוגבלת המהווה ומחייה את עולמינו (עולם מלשון העלם והסתר) בכל רגע ורגע ממש. כל צרה שקיימת בחיינו נובעת מאותה מצרים שסוגרת עלינו.

 

יציאת מצרים זה יציאה מהמוגבלות התודעתית, יציאה מהמוגבלות הטבעית, יציאה מה"אני לא יכול", יציאה מה"אני לא מסוגל", יציאה מכל מה שנתפס כבלתי אפשרי – בפסח אומרת לנו התורה – צאו מהמגבלות שלכם, צאו מהצרות עין שלכם, צאו ממגבלות השכל וההגיון, לא כל מה שרואים הוא אמת, יש עוד הרבה מעבר, העולם הוא לא מה שנראה – זה רק העלם והסתר – עולם שמעלים על האמת האלוקים. "וידעת היום והשבות אל לבבך כי הויה הוא האלוקים – אין עוד מלבדו". כל יהודי הוא מאמין בן מאמין. ובמה הוא מאמין? שאין עוד מלבדו. כלומר שהכל זה אלוקות. הקב"ה ממלא את כל העולם וסובב את כל העולם. ויש רק הוא. בזה כל יהודי מאמין.

רק שהאמונה קצת מתחבאת לנו... מסתתרת...

ופסח אנחנו מקבלים את הכוחות לגלות את מה שטמון בנו, את האמונה שקיימת בכל יהודי, אמונה שהיא מעל השכל מעל ההגיון – אין עוד מלבדו!!! הידיעה שהכל זה הוא, משחררת אותנו מהכבלים של התלות בבני אדם, בבוס, במרצה, בבורסה, בשער הדולר, בחברה, בסביבה בכל דבר חיצוני. הפחדים נעלמים, הכעסים מתפוגגים, העצבות הופכת לשמחה בלתי מוגבלת...

כי הכל זה הוא ואין עוד מלבדו.

 

אז בעזרת השם שיהיה לכולכם יציאת מצרים אמיתית, דילוג ופסיחה לעבר החופש, שנזכה את הפסח הזה לעשות בבית המקדש השלישי והנצחי עם משיח צדקינו בראשינו – משה רבינו שבדור – גואל ראשון הוא גואל אחרון.

 

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!

 

נכתב ע"י ליאור מבית חבד של הרשת.

הוספת תגובה
RSS Feed 
8 תגובות לכתבה
8. ffdkRODuqAEp Magda (משתמש/ת אנונימי/ת) 2013/06/09 11:18
7. Good info Pharmc202 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2013/03/24 07:55
6. Good info Pharmd199 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2011/06/01 11:14
5. Is it yours too alexc505 (משתמש/ת אנונימי/ת) 2011/04/10 07:06
4. Idowu Idowu (משתמש/ת אנונימי/ת) 2010/12/03 14:05
3. VNslLfBgUoRcldW Kara (משתמש/ת אנונימי/ת) 2009/06/08 09:10
2. tiYjFxmRwiZwxq Madison (משתמש/ת אנונימי/ת) 2009/06/08 08:53
1. זאת התגובה היחידה?? אינקוגניטו (משתמש/ת אנונימי/ת) 2007/08/01 19:00
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים

המלך פאר (73)
אור רבינו (59)
מדינהזהסרטבורקס (42)
לשם שמיים (44)

לקישורים נוספים...